ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ
İntermed Aile Hekimliği Bölümü; çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmeti sunan bir tıp uzmanlık dalıdır.
Aile Hekimi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; kendisine bağlı olan topluma yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitimi sonrası konusunda en az 2 yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.

Aile hekiminin görevleri:
  • Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
  • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  • Periyodik sağlık muayenesi yapmak,
  • Sağlıkla ilgili olarak kişilere rehberlik yapmak,
  • Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  • Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
  • Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.