ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Hastalıkların tanı, tedavi ve izlenmesinde görüntüleme tetkikleri klinisyenlere çok değerli ve hayati katkılarda bulunmaktadırlar. Günümüzde tanısal tetkikler olmaksızın teşhis ve tedavide doktorun ilerleyebilmesi oldukça zordur.
İntermed Sağlık Grubu, bünyesindeki tecrübeli radyoloji doktorları ve teknisyenleriyle, her aşamada titiz uygulamalarla görüntüleme hizmetlerini sizlere sunmaktadır.