ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

İntermed Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü; 0-16 yaş aralığındaki çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte, hastalıkların erken tanı ve tedavisi hizmetlerini sunmaktadır.
Bölümün amacı, sağlıklı çocukların yetişmesinde yardımcı olabilmek; sağlığı bozulan çocukları da tekrar sağlığına kavuşturabilmektir.
Bu bölümde; sağlam çocuk takibi, koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi ve takibi, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin değerlendirilmesi ve takibi, aşı uygulamaları, aşı programının oluşturulması ve takibi, çocukluk çağı taramaları, beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, aile eğitimi, genel pediatri uygulamaları yapılmaktadır.
Polikliniğimizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde doğum anından itibaren;

    • Yeni doğan bebeğin değerlendirilmesi
    • Takip ve kontrolü
    • Sağlıklı çocukların büyüme gelişimi
    • Beslenme
    • Koruyucu hekimlik hizmetleri
    • Annenin bilgilendirilmesi
    • Muayene
    • Her türlü tetkik, laboratuvar, görüntüleme hizmeti hekimlerimiz tarafından verilmektedir.