ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ
İntermed Kardiyoloji Bölümü; kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen ve bununla ilgili hizmet veren sağlık bölümüdür. Ülkemiz dahil tüm dünyada en sık görülen kalp ve damar hastalıklarını önlemek ve tedavi etmek amacıyla kurulmuştur.
Bu hastalar için, kardiyoloji bölümümüzde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra;

  • Elektrokardiyografi
  • Ekokardiyografi
  • Stress Ekokardiyografi
  • Efortesti
  • RitimHolter
  • TansiyonHolter
  • Radyoloji bölümümüzde; çok kesitli koroner BT anjiyografi ile koroner kalsiyum skoru ölçümü ve karotis doppler ile ateroskleroz varlığı tespiti yöntemleriyle kalp hastalıklarında teşhis ve tedaviye yönelik incelemeler yapılıyor.