Rahim Ağzı Kanser Tarama Testi Sonuçları Anormallikleri

Rahim ağzı (serviks) kanser tarama testleri nelerdir?

Servikal kanser taramalrı rahim ağzı hücrelerinde kansere yol açabilecek hücre değişikliklerini bulabilmek için kullanılır. Bu amaçla Pap Smear testi ve HPV (insan siğil virüsü) testi kullanılır.

Test sonuçlarındaki anormalliklere neden olan faktörler nelerdir?

Rahim ağzı kanserinin ana nedeni HPV infeksyonudur. HPV’nin bir çok tipi vardır. Bazı tipleri rahim ağzı, vulva, vajen, anüs ve penis kanseri ile ilişkilidir. Ayrıca bzı tipleri baş ve boyun kanserine yol açabilmektedir. Kanserler ile işkili HPV tiplerine ‘yüksek riskli’ tipler adı verilir. Rahim ağzı kanserlerinin %70’inde tip 16 ve tip 18’e rastlanmaktadır. Hip ile infekte rahim ağzı hücreleri mikroskobik incelemede normal hücrelere göre farklılık gösterir. Değişiklikler çeşitli derecelerde olabilir. Ciddi değişikliler tedavi edilmez ise rahim ağzı kanserine yol açabilir.

Servikal epitel içi lezyon (CIN) ile squamoz epitel içi lezyon (SIL) arasında ne fark vardır?

CIN ve SIL terimlerinin her ikisi de rahim ağzsı hücrelerindek ideğişiklikleri tamımlamak için kullanılır. Squamöz epitel İçi Lezyon (SIL) smear testi sonuçlarını tanımlamak için kullanılır.’Squamöz’ terimi rahim ağzını kaplayan hücreri anlatır. SIL kanser öncesi taboloları ve kanser için bir tanı değildir. Pap Smear bir tarama testidir. Servikal hücrelerdeki değişikliklerin ciddiyeti hakkında tam bir bilgi vermez. Bu değişikliklerin kanser ya da kanser öncüsü değişiklikler okduğunu gösterebilmeki çin rahim ağzı biyopsisi yapılmalıdır.

Servikal epitlel içi Lezyon (CIN) ise servikal biyopsi sonuçlarını tanımlarken kullanılır. CIN servikal hücrelerde görülen değişiklikleri anlatır. CIN 1, 2 ve 3 olarak sınıflanır. CIN1 hücre içindeki tedavi edilmeden bile kendi kendine gerileyebilecek hafif (düşük dereceli) değişiklikleri anlatır. CIN2 orta şiddette değişiklikleri tanımlar. CIN3 ise ciddi (yüksek derecede) hücresel değişiklikleri anlatır. Orta ve ciddi seviyede değişklikler kansere ilerleyebilir. Bu nedenle ‘Kanser öncülü’ olarak tanımlanır ve mutlak tedavi edilmeilidir.

Anormal Smear sonuçları Nelerdir?

·         Önemi Belirlenememiş Atipik Squamöz Hücreler (ASC-US): Smear incelemesinde rahim ağzı hücrelerinde değişiklikler görülür. Genellikle HPV infeksiyonu ile ilişkilidir ancak sınıflaması yapılamayan değişikliklerdir. Anormal smear sonuçları içerisinde en sık rastlanan gruptur.

·         Düşük dereceli squamöz epitel içi lezyon (LSIL): Rahim ağzı hücresinde görülen hafif şiddetteki değişiklikleri tanımlar. Genellikle HPV infeksiyonu neticesinde oluşur ve takipte  genllikle kendi kendine gerilediği görülür. Gerilemez ve hatta ilerlerse tedavi edilmelidir.

·         Yüksek dereceli squamöz epitel içi lezyon (HSIL) : Rahim ağzı hücresinde görülen LSIL’e göre daha ciddi değişiklikleri tanımlar ve prekanser lezyon ve kanser ile ilşklisi LSIL’e göre daha fazladır.

·         Yüksek dereceli squamöz epitel içi lezyon (HSIL)’den ayırt edilemeyen atipik squamöz hücreler (ASC-H) HSIL varlığın düşündürten ama tam aolarak ayırt edilemeyen hücre değişikliklerin tanımlar.

·         Atipik Glanduler Hücreler (AGC): rahim ağzı kanalının iç yüzeyini deöşeyne hücrelerde görülen anormal değişikleri tanımlar. Bu hücreler rahim iç yüzeyindede bulunur ve atipik değişiklikleri prekanser lezyonlara ve kansere ilerleyebilir.

Aormal tarama testi sonuçları geldiğinde hangi ileri seviye testler yapılmaılıdır?

Eğer smear ve/veya HPV sonucunuz anormal ise daha ileri seviyede testler yapılması gerekir. Başlangıç smear sonucuna ve yaşınıza göre aşağıdaki testler yapılabilir.

·         Smear ve HPV testi tekrarı- anormal test sonuçaleını izlemek için smear ve HPV testi tekrarlanabilir. Bu tekrar başlangıç anormal test sonucuna, yaşa ve daha önceki test sonuçlarınıza göre 1-3 yıl içinde tekrarlanabilir.

·         HPV testi: HPV testi rahim ağzı kanseri ile ilişkili olan yüksek riskli HPV tiplerini varlığına bakmak için yapılır. HPV testi başlangıç smear testinden bakılabilir (reflex test). Ayrıca HPV tipleme adı verilen varaoln HPV nin hangi tip olduğunu gösteren testler de yapılabilir.

·         Kolposkopi, biyosi servikal kanaldan örnekleme- kolposkpi rahim ağzının kamera yardımım ile büyük büyütmede incelenmesi işlemidir. Bu incelemede bazı kimyasal maddelre kullanılarak gözle görülemeyen anormal alanlar ortaya çıkartılabilir ve bu alanlardan doku örneklemesi (biopsi) yapılır. Aynı zamanda rahim ağzı kanalından da örnekleme yapılır. Alınan örnekler patoloji laboratuvarında incelenir ve varsa CIN ve şiddeti hakkında bilgi edinilir.

·         Endometriyum örneklemesi - ACG sonucu olan kadınlardan rahim iç duvarından (endometiruym) örnekleme yapılmalıdır.   

Table 1. Rahim Ağzı Kanser Tarama Sonuçlarının İzlemi

Bu tablo dah önce anormal rahim ağzı kanser tarama sonuçları olmayan kadınlardaki takip önerilerini göstermektedir. Dah önce anormal test sonucu olan kadınlarda görülen anormal sonuçların takibi daha farklıdır.

 

21-24 yaş arası

25-29 yaş arası

30 yaş ve üzeri

 

 

 

HPV Negatif

HPV Positif

Normal Pap Smear testi

Rutin tarama:

3 yılda bir smear kontrolü

Rutin taramama:

3 yılda bir smear kontrolü

Rutin taramama:

Önerilen — 5 yılda bir Smear+HPV(co-test)

Kabul edilebilir —

3 yılda bir smear kontrolü

kabul edilebilir—Co-yılda bir co test (smear +HPV)

kabul edilebilir—HPV tiplemesi

ASC-US

Önerilen – c

Kabul edilebilir—Refleks HPV test

Önerilen — Refleks HPV test

Kabul edilebilir — Refleks HPV test

 3 yılda bir co test (smear +HPV) tekrarı

Kolposkopi

LSIL

Yılda bir smear kontrolü

Kolposkopi

Kabul edilebilir —

Yılda bir smear kontrolü Kabul edilebilir — Kolposkopi

Kolposkopi

ASC-H

Kolposkopi

Kolposkopi

Kolposkopi

Kolposkopi

HSIL

Kolposkopi

Acil eksizyonel tedavi veya  Kolposkopi

Acil eksizyonel tedavi veya  Kolposkopi

Acil eksizyonel tedavi veya Kolposkopi

AGC

AGC birkaç alt kategorisi vardır. İzlem testleri AGC alt kategorisine göre önerilir ve ihtiyaca göre kolposkopi, endoservikal örneklerme ve endometryial örnekleme yapılır.

ASC-H = HSIL’in dışlanamadığı atipik squamoz hücreler; ASC-US = önemine karar verilemeyen atipik squamoz hücreler; AGC = atipik glandular hücreler; HPV = İnsan Siğil Virusü; HSIL = Yüksek derecede squqmoz epitel içi lezyon; LSIL = Düşük derecede squqmoz epitel içi lezyon.
Co-test: Pap Smear testi ve HPV testinin beraber yapılması HPV tiplemesi : HPV tipinin belirlenebilmesi için yapılan test; Refleks HPV testi: Pap smear test materyalinden yüksek riskli HPV tiplerini var olup olmadığının belirlenmesi (tip belirtmez)

 

 

Anormal Rahim Ağzı Hücreleri Nasıl Tedavi Edilir?

Genellikle, anormal hücre tedavisinde iki yol bulunumaktadır:

1) Cerrahi tedavi 2 ) Ablatif tedavi

Cerrahi tedavide anormal doku rahim ağzından çıkartılarak patoloji laboratuvarına incelenmeye yollanır. Sonuçlar CIN’in gerçekten var olup olmadığını ve derecesini ortaya çıkartır. Ablatif tedavilerde ise anormal hücreler yok edilir ancak elimizde incelenecek bir materyal olmaz.

Cerrahi olarak çıkartma tedavileri nelerdir?

·         LEEP (loop elektorcerrahi çıkartma işlemi) – Elektirk akımı taşıyan ince halka şeklindeki bir tel yardımı ile rahim ağzındaki anormal hücre barındıran alanın çıkartılması işlemidir.

·         Konizasyon – Anormal hücre barındıran bir rahim ağzı parçasının koni şeklinde çıkartılması işlemidir

Ablatif tedavi tipleri nelerdir?

·         Kriyoterapi – Anormal rahim ağzı dokusunu donduracak bir cihaz ile hücrelerin harabiyetini ve sonradan da yenilenmesini sağlayan bir işlemdir.

·         Lazer tedavisi- anormla rahim ağzı dokusunun haraplamak için odaklanmış ışık demeti kullanılmasıdır.


Dr. Burçin Demirel