GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Bilgisayarlı Tomografi (BT), radyolojik görüntülemede çığır açmış kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. Temeli x-ışını görüntülerine dayanır. Vücudun iç yapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmada X ışınlarından faydalanan ileri tanısal görüntüleme yöntemidir.

Affidea, (İNTERMED bir Affidea kuruluşudur) BT incelemelerini mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için, tüm Avrupa ve Türkiye’deki görüntüleme merkezlerimizde ‘’DoseWatch’’TM uygulaması ile doz mükemmelliği çalışması başlatmıştır. ‘’DoseWatch’’TM her hastaya özel en uygun dozu değerlendiren bir takip yazılımıdır. Çalışma, ALARA ( as low as reasonably achiveable ) prensibi gereğince en yüksek görüntü kalitesi mümkün olan en düşük doz prensibine dayanır.
BT, bir taraftan tıp insanlarına hassas tanı hizmetleri sunarken, diğer taraftan bireyi vücut için zararlı olan x-ışınlarına maruz bırakmaktadır. Görüntülerin oluşturulması için gerekli radyasyon dozu düzeyleri hastanın yaşı, vücut kitle indeksi değeri ve ayrıca vücudun görüntülenen kısmı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Günümüzde tıp teknolojisi üreticilerinin hedefi, hastalara çok daha düşük doz radyasyon uygularken, çok daha yüksek kontrast çözünürlüklü görüntü elde eden BT cihazları üretmektir. Merkezimizde düşük dozda (iki yönlü akciğer grafisi dozunda) Toraks BT incelemesi yapılabilmektedir.