GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Kemik Dansitometri; kemik mineral yoğunluğunu ölçmek ve kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir. Kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen osteoporoz tanısı için kullanılır.
Osteoporoz, kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine neden olan bir hastalıktır. DEXA ile kemiklerin kırılma riski ortaya konarak, kemik yoğunluğu düşük bulunduğunda kemik kırıklarından korunmak için bir tedavi planı uygulanır.
İşlem süresi kullanılan ekipmana ve incelenen vücut bölgesinin sayısına bağlı olarak yaklaşık 10- 20 dakika sürer.