İntermed İç Hastalıkları Bölümü; bilimsel ve modern teknolojik gelişmeler ışığında erişkin bireylerin sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılarak tanının konulması, konulan tanıya göre tedavinin düzenlenmesi açısından hizmet verir.
İç Hastalıkları Uzmanlığı kendi içinde alt branşlara ayrılır. Gastroenteroloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Romatoloji bu alt branşların başında gelir.
İç Hastalıkları Uzmanları bu yan dal uzmanları ile koordineli bir şekilde çalışır, gerektiğinde bu yan dallardan gelen sonuçların toparlanmasını ve birlikte değerlendirilmesini sağlar.
Genel anlamda tavsiyemiz bilinen bir alt branş tanısı yok ise hastanın şikayetleri için bir İç Hastalıkları Uzmanına danışmasıdır. Şikayetsiz bireylerin de genel Check-up taraması için öncelikle bir İç Hastalıkları Uzmanına danışması önerilir.
Konulacak tanıya göre tedaviniz bu birim tarafından yapılabilir ya da bir diğer branşa sevkiniz sağlanır. Yan dal uzmanları ve diğer branş uzmanları ile koordineli bir şekilde çalışılarak, multidisipliner bir anlayış çerçevesinde tedavinizin en güzel şekilde yapılması sağlanacaktır.