Genel bir alışkanlık olarak, insanlar doktorlarına yeni bir şikâyetleri olduğunda veya var olan hastalıklarının tedavileri amacıyla giderler. Oysa günümüz tıbbında öncelik kişinin hastalığını tedavi etmek değil, hasta olmasını önlemektir. Bu amaçla, hastalıklar ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemleri alarak sağlığın bozulmasını mümkün olduğunca erken aşamada engellemek en ideal yaklaşımdır.

Hiçbir şikâyetiniz olmasa bile bazı hastalıklara ailesel yatkınlığınız ya da alışkanlıklarınızdan ve yaşam tarzınızdan kaynaklanan artmış risk faktörleriniz bulunabilir. Bunları belirlemek ve sağlığınızın bozulmasını önlemek için düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinizin yapılması gereklidir. Düzenli Check-up bu amaca hizmet etmektedir.

Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir.

Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.