NİŞANTAŞI
İntermed Kardiyoloji Bölümü; ülkemiz dahil tüm dünyada en sık görülen kalp ve damar hastalıklarını önlemek ve tedavi etmek amacıyla hizmet verir.
Bu hastalar için, kardiyoloji bölümümüzde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra;
*Elektrokardiyografi
*Ekokardiyografi
*Stress Ekokardiyografi
*Efortesti
*RitimHolter
*TansiyonHolter
*Radyoloji bölümümüzde; çok kesitli koroner BT anjiyografi ile koroner kalsiyum skoru ölçümü ve karotis doppler ile ateroskleroz varlığı tespiti yöntemleriyle kalp hastalıklarında teşhis ve tedaviye yönelik incelemeler yapılıyor.