Etik Değerlerimiz

Doğru İş Yapıyoruz
*Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız.
*Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir.
*Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı dürüstlükle inşa etmek zorundayız.
*Sadece sonuçların değil, sonuçların elde edilme şeklinden de sorumlu olmak zorundayız.
*Bu, sürdürülebilir başarıyı sağlamak için her birimizin yüksek standartlara olan kararlılığını gerektirmektedir.
*Bu davranış kurallarına uymak zorundayız.

Ana İnançlar
*Şartlar işimizi zorlaştırsa dahi, dürüstlük, doğruluk ve ödün vermeden doğru şeyi yapmaktan ayrılmıyoruz.
*Dünya çapında etkileşimde bulunduğumuz her bireye sürekli saygı.
*Ana inançlarımız bizi, başka bir işletmeyle, müşterilerimizle, paydaşlarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ticari ilişkilerimizde tanımlamakta ve şekillendirmektedir.